Privacy Policy

Deze privacyverklaring heeft betrekking op de huidige opdrachtgever (hierna te noemen "Opdrachtgever"). De uitvoering van deze campagne (verwerking) wordt verzorgd door off-beat marketing in opdracht van Opdrachtgever, hierna te noemen "Sendt" of "wij". Uw privacy is belangrijk voor ons en uw vertrouwen is voor ons van het grootste belang. In deze verklaring lichten wij het informatiebeleid toe dat wij volgen voor deze website en/of campagne.

Persoonsgegevens die wij verwerken

Wij verwerken uw persoonsgegevens omdat u deze aan ons verstrekt en ons daarvoor toestemming geeft door het formulier te versturen. Wij verwerken de persoonsgegevens die u zelf invult. Daarnaast leggen wij de volgende gegevens vast als u het formulier verstuurt:

Datum en tijdstip van inschrijving

IP-adres

Gebruiker agent

Website van registratie

Gevoelige persoonsgegevens

Wij willen geen gegevens verzamelen van bezoekers onder de 18 jaar, tenzij zij toestemming hebben van een ouder of voogd. Wij kunnen dit echter niet controleren. Heeft u reden om aan te nemen dat wij gegevens hebben verzameld van een persoon jonger dan 18 jaar? Neem dan contact met ons op om die gegevens te laten verwijderen.

Doel en rechtsgrondslag voor de verwerking van persoonsgegevens

Wij verstrekken uw persoonsgegevens voor de volgende doeleinden:

Om u per e-mail, post of persoonlijk te kunnen bellen of benaderen om een aanbod te doen voor het gebruik van de producten of diensten van de opdrachtgever;

Indien van toepassing: en/of om winnaars te trekken en hen te informeren bij de uitbetaling van de prijzen;

Bewaartermijnen

Sendt bewaart (indien van toepassing) uw gegevens tot 3 maanden nadat u deze heeft verstrekt, waarna uw gegevens worden vernietigd, tenzij het noodzakelijk is om de gegevens voor zakelijke doeleinden te bewaren. Na die periode bewaart Sendt desgewenst alleen een geanonimiseerde versie van uw gegevens; IP-adres, aanmeldings-ID, campagne-ID en tijdstempel.

Toegang tot en delen van persoonsgegevens

Sendt verstrekt de verzamelde persoonsgegevens aan de Klant. Desgewenst kan de Klant een derde partij inschakelen om uw persoonsgegevens te verwerken in overeenstemming met voornoemd doel, zoals een callcenter of marketingbureau zodat zij contact met u kunnen opnemen. Hoe de opdrachtgever met uw gegevens omgaat staat in de privacyverklaring van voornoemde opdrachtgever.

Zie de privacyverklaring van de opdrachtgever.

Beveiliging

De door Sendt (indien van toepassing) opgeslagen persoonsgegevens zijn goed beveiligd. De bescherming van uw privacy is belangrijk, voor u en voor ons. Sendt gaat uiterst zorgvuldig om met persoonsgegevens en zorgt samen met eventuele verwerkers voor een passende organisatorische en technische beveiliging van haar bestanden waarin persoonsgegevens worden opgeslagen. Zo zorgen wij ervoor dat deze gegevens alleen toegankelijk zijn voor personen die daartoe uit hoofde van hun functie bevoegd zijn en dat de gegevens alleen worden gebruikt voor de doeleinden waarvoor ze zijn verkregen. Verder hebben wij maatregelen genomen om u in staat te stellen onze websites veilig te bezoeken en te gebruiken. Met deze maatregelen voorkomen wij misbruik van gegevens. Wij hebben onder andere de volgende maatregelen genomen:

Deze website is beveiligd met een SSL-certificaat. Dit betekent dat de website wordt opgeroepen onder HTTPS. HTTPS staat voor 'HyperText Transfer Protocol Secure'. Dit is een uitbreiding van het HTTP-protocol. Het HTTP-protocol wordt gebruikt om een webbrowser (zoals Chrome, Internet Explorer of Firefox) te laten communiceren met een webserver waarop een website wordt gehost. De uitbreiding van het HTTPS-protocol zorgt ervoor dat deze communicatie versleuteld verloopt.

Uw gegevens worden opgeslagen in een beveiligde database met authenticatie.

Deze database is alleen toegankelijk voor bevoegde personen via wachtwoorden die met bcrypt-codering worden gehasht.

Bekijken, wijzigen of verwijderen van gegevens

U heeft te allen tijde het recht om uw persoonlijke gegevens in te zien, te wijzigen of te verwijderen. Als u dit wilt doen, neem dan contact met ons op.